Aurea samtalsstöd

Samtalsterapi - Samtalsstöd på plats & Digitalt

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar angående samtalsterapi eller samtalsstöd? Hjärtligt välkommen att höra av dig till oss.

Boka tid

Hos oss kan du boka in tid för samtal inom livets alla ämnen, tillsammans skapar vi möjligheter för dig att komma vidare i ditt tankesätt! Hos oss kan du boka alla möten digitalt.

Samtalsstöd, Samtalsterapi i Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Vaxholm, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Tyresö.

Samtalsterapi - Samtalsstöd

Samtalsstöd och samtalsterapi utgör centrala inslag i psykologiskt stöd och välbefinnande. Genom dessa dialoger får du möjlighet att uttrycka dina känslor, tankar och utmaningar med en utbildad expert, som erbjuder stöd, råd och assistans med att utforska dina tanke- och beteendemönster.

Samtalsterapi inkluderar en trygg och förtrolig atmosfär där du kan uttrycka dig fritt utan att känna oro för att bli dömd. Genom dessa diskussioner ökar medvetenheten kring dina känslor och reaktioner, samtidigt som du förser dig med verktyg för att hantera stress, ångest, nedstämdhet och andra utmaningar. Genom att utforska och bearbeta dina tankar och känslor får du möjlighet att få insikter och perspektiv som potentiellt kan leda till positiva förändringar.

Samtalsstöd innebär enklare dialoger där du delar dina bekymmer och söker hjälp. Denna form av stöd är mindre strukturerad och saknar den djupgående analys som ofta finns i terapeutiska samtalsterapi. Ändå har det ett värde då det skapar en plattform för att uttrycka sig och känna sig lyssnad på.

Distinktionen mellan samtalsterapi och samtalsstöd ligger i formell utbildning och struktur. Terapeuter är utbildade för att använda olika terapeutiska tekniker och teorier för att guida individer genom en noggrann utforskning av deras mentala och emotionella tillstånd. Samtalsstöd är mer spontant och informellt, och involverar normalt inte en professionell terapeut. Båda har sina egna fördelar och kan vara kompletterande beroende på individuella behov och situationer.

Psykoterapi

I psykoterapi samverkar man nära med klienten för att uppnå en djupare förståelse för deras känslor, tankar och beteendemönster. Genom samtal och en bredd av terapeutiska tekniker bistår psykoterapeuten dig med att öka din medvetenhet kring dina känslor och mönster samt utveckla färdigheter för att hantera dem på ett hälsosamt sätt.

Terapiprocessen tar sin början med en inledande utvärdering där du tillsammans med psykoterapeuten diskuterar dina utmaningar, mål och tidigare erfarenheter. Utifrån detta utformar terapeuten en individuell behandlingsstrategi som kan inkludera varierande terapeutiska metoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi eller mindfulness.

Under terapins gång ges du möjligheten att dela dina tankar och känslor med stöd och vägledning från psykoterapeuten. Terapeuten kan ställa frågor, erbjuda insikter samt lära ut strategier för att hantera utmaningar såsom stress, ångest, depression och andra psykologiska påfrestningar.

Psykoterapi kan visa sig vara effektiv vid ett brett spektrum av problem, inklusive men inte begränsat till ångest, depression, trauma, relationsproblem, stress samt personlig utveckling.

Parterapi

Parterapi utgör en terapeutisk metod som riktar in sig på att stödja par att förbättra och stärka sin relation. Målet med parterapi är att skapa en öppen och trygg atmosfär där båda individer kan kommunicera och utforska sina känslor, önskemål och utmaningar under professionell handledning.

I en parterapi process är det vanligt att en terapeut samverkar med båda individerna samtidigt. I den inledande fasen möter terapeuten paret för en bedömnings-session där deras bekymmer och mål för terapin diskuteras. Terapeuten hjälper sedan paret att analysera sina kommunikationsmönster, konflikter och eventuell underliggande dynamik som påverkar deras relation.

Under terapins gång lär sig paret att kommunicera på ett hälsosamt sätt, att uttrycka sina känslor och aktivt lyssna på varandra. Terapeuten kan introducera olika verktyg och övningar som hjälper paret att hantera konflikter, bygga förtroende samt förstå varandras perspektiv på ett djupare plan.

Parterapi är en kraftfull resurs för att lösa problem och stärka relationer. Genom att engagera sig i terapiprocessen kan par skapa en sundare och mer berikande dynamik i sin relation.

Boka tid för Samtalsstöd, Samtalsterapi i Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Vaxholm, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Tyresö.

Om oss

Aurea Samtalsstöd är en pålitlig och omtänksam resurs som erbjuder både samtalsterapi och samtalsstöd. Med ett dedikerat team av erfarna terapeuter och stödjande professionella strävar Aurea Samtalsstöd efter att skapa en trygg och öppen miljö för dem som söker hjälp. Genom samtalsterapi hjälper de klienter att utforska djupgående tankar och känslor, medan samtalsstöd ger en informell plats för människor att dela sina bekymmer och få stöd. Oavsett om det handlar om att hantera stress, ångest, depression eller bara behovet av att prata, erbjuder Aurea Samtalsstöd en välkomnande hand att hålla i svåra tider.

För dig som bor i Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Vaxholm, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Tyresö erbjuder vi Samtalsstöd, Samtalsterapi.

Aurea Samtalsstöd i Stockholm

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta mig jag ser fram emot att få höra av dig!

Med vänlig hälsning, Aurea Samtalsstöd